Феноменот на „немртвите“ и човекот кој ја инфицираше поп-културата со него