Една од најзначајните мислителки на 20 век била бугарски шпион?