Истото зајаче е, ама не е исто

Џон Оливер објави своја верзија на сликовница на Пенс