Дали Оскарот за најдобро сценарио всушност e книжевна награда?