Дали е подобро да победиш искушение или никогаш да не го почувствуваш?