Чистачот кој собирајќи книги по контејнери отворил библиотека