Како топлотните бранови влијаат на човековото тело