Индонезија ја сели престолнината затоа што старата им тоне