Сите сме ние бегалци за некого

Туристи, одете си дома!