Како ли е да си ја видиш својата ампутирана нога на кутија цигари?