Ако имате на страна 95.000 долари, греота е да не го купите каучов