Тојота ги пушта камионите кои испуштаат водена пареа