Што може Македонија да научи од израелските избори?