Канада ќе престане да праќа „летечки килими“ како хуманитарна помош