Не сè најдобро за покојникот

Искрена посмртница за eден развратен Американец