Како е да си последната генерација која го памти животот пред интернетот