Грчките компании се подадоа да регистрираат „македонско“ потекло