34.798 мечиња фрлени на хокеарски натпревар во САД