Повеќе од 80.000 души во Малезија го направија исландскиот хук