Поради расистички и фашистички испади, 2 пати прекинат мечот Бугарија - Англија