Ја уапсиле глупачата што ја китеше ќерката со пиротехника