Ситуацијата во која државата е главен работодавец е совршен терен за секој облик на деспотизам