Дијалозите меѓу Стеф Кари и Стив Кер како татко и син