Во името на гол-гол, три плус и второ појако од прво