Зошто големите холандски бисери го носат бројот 34?