Статистиката од Македонија - Гибралтар е живи комедии