Пречек и пол за човекот кој реши да игра фудбал од љубов