"ама на кои?"

Вистината за училиштата ја знаат децата