Повредените играчи најмногу пари однесоа во Европа