На Стариџ му го украле кучето, нуди 20-30.000 долари да му го вратат