Може ли фудбалот да го оздрави француското општество?