Купете си карта на време, не се буткајте на шалтер во 5 до 12