Гест со многу чувство за еднаквост на Хајдук Сплит и Торцида