Еднаш и на Златан да му го спуштат и тоа во болна точка