Асистенцијата на скорешниот италијански премиер Ренци