Основи на феминизам:

Не сме сите истрауматизирани од едно фаќање за колено