Да, Мажите ИМААТ проблеми и затоа е Питерсон популарен