Некој сликава ќе ја закачи на ѕид и за тоа задоволство ќе плати 80 милиони долари