Јувал Ноа Харари

Зошто лагите се општествено корисни?