Зошто јапонските политичари не го сакаат „Крадци“?