За да бидеш подобар човек, треба да знаеш да се засрамиш