Внимавај на ѕвезди*ката: подемот на еден подзаборавен знак