Виена

Со игла и конец се зашиваат вандализирани портрети на жртви од холокаустот