Сити мол бесплатен за пензионерите во вторник и петок