Поголемото не е секогаш подобро

Ситните ќе ја наследат планетава