Сирење направено од бактерии од папок и мишки на славни личности