Апологија на комуникациски неприлагодените

Што е тоа „дркаџија“?