„Правилото на 7 секунди“ или како да не изгледаш како лесна жртва на напад