Од 1 јануари: истекоа авторските права на голем број значајни дела