Мртви гулаби и совети од ангели: методите на лажните британски доктори